Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

StrictMode trong React là gì?

Câu trả lời

StrictMode trong React là một công cụ phát triển giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong ứng dụng của bạn. Bằng cách bao bọc các component với StrictMode, React sẽ kích hoạt các kiểm tra và cảnh báo bổ sung cho các component con của nó. StrictMode không ảnh hưởng đến việc render của ứng dụng nhưng sẽ giúp bạn nhận biết về các sử dụng không an toàn của API, các vấn đề về side effects, lỗi sử dụng lỗi thời và các vấn đề khác mà có thể làm cho ứng dụng của bạn trở nên khó bảo trì hơn trong tương lai.

Các Tính Năng của StrictMode:

  • Phát hiện Component Không An Toàn: Cảnh báo về việc sử dụng các phương thức vòng đời không an toàn trong các component class.
  • Cảnh báo về Side Effects: Giúp phát hiện các vấn đề về side effects trong phương thức render bằng cách gọi hai lần các phương thức vòng đời và hàm tạo (constructor) trong giai đoạn phát triển.
  • Phát hiện Sử Dụng Lỗi Thời: Cảnh báo về việc sử dụng các API lỗi thời và không khuyến...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Flux là gì?

middle

Flow trong React là gì?

middle

Tại sao chúng ta nên sử dụng Redux?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào