Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Lợi ích của Deferred Execution trong LINQ là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Deferred Execution (thực thi trì hoãn) là một khái niệm quan trọng trong LINQ (Language Integrated Query) và mang lại nhiều lợi ích:

1. Hiệu suất tối ưu

Deferred Execution đảm bảo rằng truy vấn LINQ chỉ được thực thi khi kết quả của nó thực sự cần thiết. Điều này có nghĩa là nếu bạn tạo một truy vấn LINQ nhưng không bao giờ duyệt qua kết quả hoặc không thực hiện bất kỳ thao tác nào với nó, truy vấn sẽ không bao giờ được thực thi, giúp tiết kiệm tài nguyên và cải thiện hiệu suất.

2. Tránh tải dữ liệu không cần thiết

Vì truy vấn không được thực thi ngay lập tức, bạn có thể tránh việc tải dữ liệu không cần thiết từ cơ sở dữ liệu hoặc từ nguồn dữ liệu khác. Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc với lượng lớn dữ liệu.

3. Tính linh hoạt

Deferred Execution cho phép bạn xây dựng và sửa đổi truy vấn một cách linh hoạt trước khi thực thi. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các điều kiện lọc, sắp xếp, hoặc biến đổi dữ liệu mà không ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Generics trong C# là gì?

junior

Việc xử lý exception được thực hiện như thế nào trong C#?

junior

Enum trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào