Câu hỏi

Lợi ích của MongoDB là gì?

Câu trả lời

MongoDB mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho việc phát triển ứng dụng, đặc biệt là trong các trường hợp sử dụng dữ liệu không cấu trúc hoặc bán cấu trúc. Dưới đây là một số lợi ích chính của MongoDB:

  1. Hướng Tài liệu (Document-oriented): MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu BSON, giúp việc lưu trữ dữ liệu phức tạp trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn so với cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống.
  2. Hiệu Suất Cao: MongoDB cung cấp hiệu suất cao cho cả việc đọc và ghi dữ liệu. Việc sử dụng bộ nhớ nội tại cho phép truy vấn dữ liệu nhanh chóng, đặc biệt là với các truy vấn tìm kiếm và cập nhật.
  3. Tính Sẵn Sàng Cao: MongoDB hỗ trợ nhân rộng dữ liệu thông qua Replica Sets, giúp đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng phục hồi dữ liệu.
  4. Khả Năng Mở Rộng Cao: MongoDB hỗ trợ sharding, cho phép phân tán dữ liệu trên nhiều máy chủ, giúp mở rộng dễ dàng cả về dung lượng lưu trữ và khả năng xử lý.
  5. Năng Động: Không yêu cầu lược đồ cứng nhắ...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm thế nào để update một document trong MongoDB?

junior

Làm sao để insert dữ liệu trong MongoDB?

senior

Giải thích về quá trình sharding trong MongoDB là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào