Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Mảng là gì?

Câu trả lời

Mảng là tập hợp các loại dữ liệu cùng kiểu được lưu trữ tại các vị trí bộ nhớ liền kề.
Đây là cấu trúc...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

senior

Cho một bản đồ lưới 2D, m x n trong đó giá trị "1" đại diện cho đất và "0" đại diện cho nước, trả về số lượng các hòn đảo

senior

Khi nào doubly linked list hiệu quả hơn singly linked list?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào