Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Mảng đa chiều là gì?

Câu trả lời

Mảng đa chiều là những cấu trúc dữ liệu mảng trên nhiều chiều khác nhau.

Điều này chỉ ra rằng sẽ có nhiều hơn một chỉ mục cho mỗi điểm lưu trữ. Loại cấu trúc dữ liệu này chủ yếu được sử dụng trong trường hợp dữ liệu không thể được biểu diễn hoặc lưu trữ trên mảng ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cấu trúc dữ liệu đồ thị là gì?

middle

Associative Array là gì?

expert

B-trees được sử dụng trong thực tế như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào