Câu hỏi

Module và package trong Python?

Câu trả lời

Package và module là hai cơ chế cho phép lập trình module trong Python. Việc module hoá đem lại các lợi ích như:

  • Tính đơn giản: Làm việc trên một module duy nhất giúp bạn tập trung vào một phần tương đối nhỏ của vấn đề hiện tại. Điều này giúp cho việc phát triển dễ dàng hơn và ít bị lỗi hơn.
  • **K...
Bạn cần đăng nhập để xem