Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Git là gì?

Câu trả lời

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System - DVCS) được tạo ra bởi Linus Torvalds. Git giúp các nhà phát triển theo dõi và quản lý sự thay đổi của mã nguồn trong suốt quá trình phát triển phần mềm. Nó cho phép nhiều người cùng làm việc trên cùng một dự án mà không gây xung đột, cung cấp khả năng lưu trữ lịch sử thay đổi, phục hồi phiên bản trước, và hợp nhất các thay đổi từ nhiều nguồn khác nhau.

Git được thiết kế để cung cấp hiệu suất, an toàn và linh hoạt cao. Nó lưu trữ dữ liệu dưới dạng một tập hợp các "snapshot" của hệ thống tệp, thay vì chỉ lưu trữ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt giữa RevertingResetting trong git là gì?

expert

git bisect là gì và sử dụng nó như thế nào?

senior

Những hạn chế của Git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào