Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

GitHub là gì?

Câu trả lời

GitHub là một nền tảng lưu trữ mã nguồn dựa trên web, sử dụng hệ thống quản lý phiên bản Git. GitHub cung cấp một giao diện đồ họa trực quan cùng với các tính năng quản lý mã nguồn, cho phép người dùng tạo và quản lý các repository Git, theo dõi thay đổi, hợp tác với người khác, và thậm chí là xây dựng và triển khai ứng dụng.

GitHub hỗ trợ cả các dự án mã nguồn mở và tư nhân, và ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Lệnh git pull để làm gì?

middle

Lệnh git pull origin master để làm gì?

expert

Chạy lệnh gì để nén N commit cuối cùng thành một commit đơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào