Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

Câu trả lời

Multithreading trong Python cho phép nhiều luồng (threads) được tạo ra trong một quá trình (process) đơn lẻ, nhưng do Global Interpreter Lock (GIL), không có luồng nào thực sự chạy đồng thời tại cùng một thời điểm. GIL đảm bảo rằng chỉ một luồng Python được thực thi tại một thời điểm trong cùng một quá trình trên một bộ xử lý đơn. Điều này có nghĩa là, mặc dù Python hỗ trợ multithreading, việc sử dụng nó không nhất thiết mang lại hiệu suất tốt hơn cho tất cả các tác vụ do sự hạn chế của GIL.

Python cung cấp hai module chính để thực hiện multithreading: thread (đã bị loại bỏ trong Python 3 và chỉ còn tồn tại dưới dạng _thread cho mục đích tương thích ngược) và threading, với threading là module cấp cao hơn và được khuyến nghị sử dụng. Module threading cung cấp một API đơn giản và trực quan cho việc tạo và quản lý threads, giúp việc lập trình đa luồng trở nên dễ dàng hơn

Multithreading thường được sử dụng cho các tác vụ I/O-bound, nơi mà thời gian chờ đợi các sự kiện ngoại vi (như đọc/ghi file, yêu cầu mạng) chiếm phần lớn thời gian thực thi. Trong những trường hợp này...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có công cụ nào giúp tìm bugs hoặc phân tích tĩnh trong Python không?

senior

Có các phương án nào thay thế GIL trong Python?

middle

Hàm self trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào