Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Generator trong Python là gì?

Câu trả lời

Generator trong Python là một công cụ cho phép tạo ra các iterator một cách đơn giản và hiệu quả. Một generator là một hàm, nhưng thay vì trả về một giá trị duy nhất, nó cho phép trả về một chuỗi các giá trị, mỗi lần một giá trị, mỗi khi được yêu cầu thông qua việc sử dụng câu lệnh yield

Lý do sử dụng Generator

  • Hiệu quả về bộ nhớ: Generator không lưu trữ tất cả các giá trị trong bộ nhớ cùng một lúc; thay vào đó, chúng tạo ra giá trị "on the fly". Điều này làm cho generator trở nên cực kỳ hiệu quả về mặt bộ nhớ, đặc biệt là khi làm việc với các tập dữ liệu lớn
  • Lười biếng (Lazy evaluation): Các giá trị được tạo ra bởi generator chỉ khi chúng được yêu cầu. Điều này có nghĩa là generator cho phép thực hiện "lazy evaluation", giúp tối ưu hóa hiệu suất và thời gian chạy cho các chương trình
  • Đơn giản và dễ sử dụng: Việc tạo ra một iterator từ một generator đơn giản hơn nhiều so với việc triển khai một iterator thông qua việc định nghĩa một class với ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Nêu một số lợi ích của sử dụng ngôn ngữ Python?

middle

PEP 8 là gì và tại sao nó lại quan trọng?

middle

WheelsEggs trong Python là gì? Chúng có gì khác nhau?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào