Câu hỏi

Nêu một số đặc điểm của Python?

Câu trả lời

Python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích, đa nền tảng, được biết đến với cú pháp rõ ràng và dễ đọc. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của Python:

  • Dễ học và dễ sử dụng: Python có cú pháp đơn giản, gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, giúp người mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận và học tập.
  • Đa mục đích: Python được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, và nhiều ứng dụng khác.
  • Ngôn ngữ cấp cao: Python tự động quản lý bộ nhớ và hỗ trợ nhiều khái niệm lập trình cấp cao như đối tượng và ngoại lệ.
  • Di động và đa nền tảng: Mã Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không cần thay đổi mã nguồn.
  • Cộng đồng lớn: Python có một cộng đồng lớn và năng động, cung...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Memory được quản lý thế nào trong Python?

expert

Tại sao bạn lại sử dụng metaclasses?

senior

Tại sao Python (CPython và các phiên bản khác) sử dụng GIL?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào