Câu hỏi

Tại sao sử dụng else trong cấu trúc try/except trong Python?

Câu trả lời

Trong Python, khối else thường được sử dụng sau khối try/except để xác định một đoạn mã sẽ chỉ được thực thi nếu không có ngoại lệ nào được ném ra trong khối try. Điều này giúp tách biệt rõ ràng mã nguồn mà bạn mong đợi có thể phát sinh ngoại lệ và mã nguồn chỉ nên chạy khi không có lỗi xảy ra.

Tại sao sử dụng else trong try/except?

  • Rõ ràng và dễ đọc: Sử dụng else giúp làm rõ mã nguồn nào có khả năng gây ra ngoại lệ và mã nguồn nào chỉ nên chạy khi không có ngoại lệ nào xảy ra.
  • Tránh bắt ngoại lệ không mong muốn: Đặt mã nguồn trong khối else giúp tránh việc vô tình bắt một ngoại lệ không mong muốn mà có thể phát sinh từ mã nguồn sau khối try.
  • Tối ưu hóa hiệu suất: Mã nguồn trong khối else sẽ không cầ...
Bạn cần đăng nhập để xem
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Slicing trong Python là gì và cách sử dụng nó?

middle

Các phương thức Dunder/Magic/Special trong Python là gì?

middle

WheelsEggs trong Python là gì? Chúng có gì khác nhau?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào