Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Những lợi ích của việc sử dụng Options Pattern trong ASP.NET Core là gì?

Câu trả lời

Options Pattern trong ASP.NET Core cung cấp một cách linh hoạt và mạnh mẽ để cấu hình các thiết lập ứng dụng. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng Options Pattern:

Tập Trung Cấu Hình

  • Options Pattern cho phép tập trung cấu hình trong một đối tượng hoặc lớp, giúp quản lý cấu hình trở nên dễ dàng và trực quan hơn.

Tách Biệt Cấu Hình và Code

  • Việc sử dụng Options Pattern giúp tách biệt cấu hình khỏi code, làm cho code sạch sẽ và dễ bảo trì hơn.

Hỗ Trợ Binding Cấu Hình Từ Nguồn Đa Dạng

  • Options Pattern hỗ trợ binding cấu hình từ nhiều nguồn khác nhau như file JSON, biến môi trường, và các nguồn cấu hình khác, giúp việc quản lý cấu hình trở nên linh hoạt.

Kiểm Tra và Xác Thực Cấu Hình

  • Có thể dễ dàng kiểm tra và xác thực các thiết lập cấu...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào bạn có thể tạo Scope của riêng bạn cho một đối tượng Scoped trong .NET?

senior

Quá trình biên dịch ngầm (implicit compilation) trong lập trình là gì?

junior

Một số đặc điểm của .NET Core là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào