Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

.NET Framework là gì?

Câu trả lời

.NET Framework là một framework phần mềm được phát triển bởi Microsoft, chạy chủ yếu trên hệ điều hành Windows. Được phát hành lần đầu vào ngày 13 tháng 2 năm 2002, .NET Framework cung cấp một môi trường chạy ứng dụng phong phú với một thư viện lớn gọi là Framework Class Library (FCL) và hỗ trợ tính tương thích ngôn ngữ, cho phép các ngôn ngữ lập trình khác nhau sử dụng mã đã được biên dịch.

Các chương trình viết cho .NET Framework thực thi trong một môi trường phần mềm gọi là Common Language Runtime (CLR), cung cấp các dịch vụ như quản lý bộ nhớ, bảo mật, xử lý ngoại lệ và nhiều hơn nữa. Mã nguồn sử dụng .NET Framework được gọi là "managed code" vì CLR quản lý việc thực thi của nó.

.N...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

BoxingUnboxing là gì ?

junior

Tài nguyên không quản lý (unmanaged resource) trong .NET là gì?

middle

Pattern nào là đúng để thực hiện công việc nền dài hạn trong Asp.Net Core?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào