Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Redux là gì?

Câu trả lời

Redux là một thư viện JavaScript phổ biến dùng để quản lý trạng thái (state) cho các ứng dụng JavaScript. Nó thường được sử dụng với các thư viện giao diện người dùng như React, nhưng có thể được sử dụng với bất kỳ thư viện JavaScript nào khác. Redux cung cấp một cửa hàng trung tâm (central store) cho trạng thái của toàn bộ ứng dụng, giúp quản lý trạng thái trở nên dễ dàng và dự đoán được hơn.

image

Các Đặc Điểm Chính của Redux:

  • Single Source of Truth: Redux sử dụng một cửa hàng trung tâm để lưu trữ trạng thái toàn bộ ứng dụng, giúp việc quản lý trạng thái trở nên dễ dàng và minh bạch.
  • State is Read-Only: Trạng thái trong Redux không thể được thay đổi trực tiếp. Thay vào đó, các thay đổi trạng thái được thực hiện thông qua việc gửi các hành động (actions) đến cửa hàng, mô tả "những gì đã xảy ra".
  • Changes are Made with Pure Functions: Để xác định cách trạng thái được cập nhật để phản hồi lại với các hành động, Redux sử dụng các reducers, là các hàm thuần không tạo ra các hiệu ứng phụ.

Lợi ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để truy cập vào nút DOM trong một React component?

middle

Làm thế nào để có thể tạo ref trong React?

junior

React hook là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào