Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Children prop trong React là gì?

Câu trả lời

Trong React, children prop là một prop đặc biệt mà React cung cấp cho mỗi component. Nó chứa nội dung được truyền vào component từ bên ngoài, giúp bạn xây dựng các component có thể tái sử dụng và kết hợp với nhau một cách linh hoạt.

Đặc điểm của Children Prop

  • Nội dung động: children cho phép bạn truyền nội dung động vào trong component, bao gồm HTML, text, và thậm chí là các component khác.
  • Tái sử dụng: Sử dụng children giúp tạo ra các component có thể tái sử dụng với nội dung khác nhau mà không cần phải tạo ra nhiều component tương tự với những thay đổi nhỏ.
  • Composition: children là một phần quan trọng của cơ chế composition trong React, cho phép bạn xây dựng các cấu trúc UI phức tạp từ các component nhỏ và đơn giản.

Cách sử dụng Children Prop

Bạn có thể truyền children vào component như là nội dung giữa các thẻ mở và đóng của component đó trong JSX.

<MyComponent>
  <p>This is a child elemen...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

React có re-render tất cả các components và sub components mỗi khi gọi setState không?

middle

Sự khác nhau giữa class componentfunctional component trong Reactjs là gì?

middle

SyntheticEvent trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào