Câu hỏi

React Fiber là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Chúng ta sẽ thảo luận về cốt lõi của kiến trúc React Fiber. Fiber khá trừu tượng so với những thứ mà những nhà phát triển ứng dụng thường nghĩ đến. Nếu bạn cảm thấy thất vọng về những nỗ lực của mình để hiểu Fiber, đừng cảm thấy chán nản. Hãy tiếp tục cố gắng và cuối cùng cũng sẽ thu lại được gì đó có ý nghĩa. Chúng tôi đã xác định mục tiêu chính của Fiber là cho phép React tận dụng lợi ích từ việc lập kế hoạch (scheduling). Cụ thể chúng ta cần: - Tạm dừng công việc và quay lại thực hiện sau. - Gán ưu tiên cho những loại công việc khác nhau. - tái sử dụng lại những công việc đã hoàn thành. - bỏ qua những công việc mà không ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail