Câu hỏi

Khi một ứng dụng React bị render chậm, bạn sẽ làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gây ra việc đó?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra việc render chậm trong các ứng dụng React là khi các component được re-render không cần thiết. Có hai công cụ được cung cấp bởi React có ích trong những trường hợp sau:

  • `React.memo(...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail