Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Khi một ứng dụng React bị render chậm, bạn sẽ ...

Câu trả lời

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra việc render chậm trong các ứng dụng React là khi các component được re-render không cần thiết. Có hai công cụ được cung cấp bởi React có ích trong những trường hợp sau:

  • React.memo(): Điều này ngăn việc re-render không cần thiết của function component.
  • PureComponent: Điều này ngăn việc re-render không cần thiết của class component.

Cả hai công cụ này đều dựa trên sự so sánh nông (shallow comparison) của các props được truyền vào component — nếu props không thay đổi, thì component sẽ không re-render. Mặc dù cả hai công c...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa class componentfunctional component trong Reactjs là gì?

junior

Props trong React là gì?

junior

Sự khác nhau giữa stateprops trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào