Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Ưu điểm của React ...

Câu trả lời

Ưu điểm của React so với VueJS bao gồm:

1. Cộng đồng lớn và hỗ trợ mạnh mẽ

React được phát triển và duy trì bởi Facebook, có một cộng đồng lớn với hàng nghìn nhà phát triển và công ty sử dụng nó. Điều này đảm bảo rằng React có nhiều tài nguyên học tập, thư viện bổ sung, và hỗ trợ từ cộng đồng.

2. Tích hợp linh hoạt

React có thể dễ dàng tích hợp với các thư viện khác như Redux, MobX, hoặc thậm chí là Vue trong một số trường hợp. Điều này cho phép các nhà phát triển tận dụng sức mạnh của React trong khi vẫn sử dụng các công cụ khác mà họ ưa thích.

3. Tái sử dụng component

React khuyến khích việc phát triển dựa trên component, giúp tái sử dụng code và quản lý trạng thái trở nên dễ dàng hơn. Các component có thể được đóng gói và tái sử dụng trong các dự án khác nhau, giúp tăng tốc độ phát triển và bảo trì.

4. Virtual DOM

React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa việc cập nhật giao diện người dùng. Khi trạng thái của ứng dụng thay đổi, React sẽ so sánh sự thay đổi trong Virtual DOM với DOM thực tế và chỉ cập nhật những phần cần thiết, giúp tăng hiệu su...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để cập nhật status trên một đối tượng lồng nhau với useState()?

middle

Cách để tránh phải liên kết với biến this trong các phương thức Event callback?

expert

Khi nào nên sử dụng forceUpdate trong một React component?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào