Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

So sánh redux thunkredux saga?

Câu trả lời

Redux Thunk và Redux Saga đều là middleware trong Redux được sử dụng để xử lý các tác vụ bất đồng bộ như tương tác với API hoặc thực hiện logic phức tạp trước khi cập nhật state. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt cơ bản về cách thức hoạt động và cú pháp.

Redux Thunk

  • Đơn giản và Dễ bắt đầu: Redux Thunk là một middleware đơn giản giúp viết logic bất đồng bộ trong các action creator. Nó cho phép action creator trả về một hàm thay vì một action object. Hàm này có thể thực thi các tác vụ bất đồng bộ và sau đó dispatch một action khi tác vụ hoàn thành.
  • Cú pháp: Sử dụng các hàm JavaScript thông thường, dễ hiểu và áp dụng cho những người đã quen với JavaScript.
  • Kiểm soát: Cung cấp kiểm soát tốt cho các tác vụ bất đồng bộ nhưng có thể trở nên khó quản lý khi ứng dụng phát triển và số lượng tác vụ bất đồng bộ tăng lên.

Redux Saga

  • Mạnh mẽ và linh hoạt: Redux Saga sử dụng ES6 Generator functions để làm cho việc quản lý các tác vụ bất đồng bộ trở nên dễ dàng hơn. Nó cung cấp một cách mạnh mẽ và linh hoạt để xử lý các tác vụ phức tạp, bao gồm các tác vụ bất đồng bộ, chuỗi các tác vụ phụ thuộc lẫn nhau, và hơn thế nữa.
  • Cú pháp: Sử dụng E...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Refs được sử dụng như thế nào trong React?

middle

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

expert

Khi nào bạn muốn sử dụng useLayoutEffect thay thế cho useEffect?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào