Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Ưu điểm của React là gì?

Câu trả lời

ReactJS, một thư viện JavaScript mạnh mẽ và linh hoạt cho việc xây dựng giao diện người dùng (UI), mang lại nhiều ưu điểm cho các nhà phát triển và doanh nghiệp. Dưới đây là một số ưu điểm chính của ReactJS:

1. Component-Based Architecture

ReactJS sử dụng kiến trúc dựa trên component, giúp phát triển các ứng dụng dễ dàng và hiệu quả. Mỗi component có thể quản lý trạng thái riêng của mình và được tái sử dụng ở nhiều nơi trong ứng dụng, giúp tăng cường tính bảo trì và tái sử dụng mã.

2. Virtual DOM

React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất bằng cách giảm thiểu số lượng cập nhật DOM thực tế. Khi trạng thái của một component thay đổi, React sẽ cập nhật Virtual DOM trước, sau đó sử dụng thuật toán diffing để xác định những thay đổi cần thiết trên DOM thực tế, giúp tăng tốc độ và hiệu suất của ứng dụng.

3. One-Way Data Binding

ReactJS sử dụng mô hình dữ liệu một chiều (one-way data binding), giúp kiểm soát dòng dữ liệu trong ứng dụng và làm cho ứng dụng dễ debug hơn. Mô hình này cũng giúp các nhà phát triển dễ dàng theo dõi các thay đổi trong ứng dụng, từ đó tối ưu hóa và bảo trì dễ dàng hơn.

4. JSX

JSX là một cú pháp mở rộng cho JavaScript, cho phép viết cấu trúc UI trong mã JavaScript một các...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong React, có nên cập nhật state trực tiếp không, tại sao?

senior

Sự khác biệt giữa FlowPropTypes trong React là gì?

middle

Higher-Order component trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào