Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Hàm setState trong React là đồng bộ hay bất đồng bộ? Tại sao?

Câu trả lời

Hàm setState trong Reactjs thường được coi là bất đồng bộ, vì React có thể gom chung nhiều lần gọi setState vào một lần cập nhật duy nhất để tối ưu hóa hiệu suất. Điều này có nghĩa là React có thể trì hoãn việc thực thi setState và sau đó cập nhật nhiều state cùng một lúc.

Tại sao setState là bất đồng bộ?

  1. Hiệu suất: Việc gom chung các lần cập nhật state giúp giảm số lượng re-renders không cần thiết, từ đó cải thiện hiệu suất của ứng dụng.
  2. Batching Updates: React sử dụng cơ chế "batching" để gom chung các lần cập nhật state. Khi một sự kiện được xử lý, như một click hoặc nhập liệu, React sẽ "batch" hoặc gom chung các lần gọi setState và áp dụng chúng cùng một lúc trong một chu trình cập nhật.
  3. Không đoán trước được: Do tính chất bất đồng bộ, bạn không thể chắc chắn về thời điểm chính xác mà state sẽ được cập ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để áp dụng validation trên Props trong React?

middle

Life Cycle trong React hoạt động như thế nào?

middle

Single Page Applications là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào