Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Keys trong React được dùng để làm gì?

Câu trả lời

Trong React, key là một thuộc tính đặc biệt mà bạn nên bao gồm khi tạo danh sách các phần tử từ một mảng dữ liệu. Key giúp React xác định các phần tử nào đã thay đổi, được thêm vào, hoặc bị xóa, và nó là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa việc cập nhật và tái render của danh sách.

Mục đích của Key

  1. Hiệu Suất: Khi render một danh sách, React sử dụng các key để so sánh các phần tử giữa các lần render khác nhau. Nếu React phát hiện ra rằng một phần tử có key đã tồn tại trước đó, nó sẽ cập nhật phần tử đó thay vì tạo một phần tử mới, giúp cải thiện hiệu suất bằng cách tránh tái render không cần thiết.

  2. Tái Sử Dụng và Sắp Xếp: Khi danh sách thay đổi, React có thể tái sử dụng các phần tử có cùng key để cập nhật UI một cách nhanh chóng. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần sắp xếp hoặc lọc danh sách mà không muốn mất trạng thái bên trong các phần tử.

  3. Stability: Key giúp React duy trì sự ổn định của danh sách khi dữ liệu ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong React?

middle

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

senior

Làm thế nào để thiết lập state với dynamic key name?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào