Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ReactJSReact Native là gì?

Câu trả lời

ReactJS và React Native là hai công nghệ phát triển ứng dụng phổ biến, nhưng chúng phục vụ cho các mục đích khác nhau và có những khác biệt cơ bản.

ReactJS

 • Mục đích: ReactJS là một thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web.
 • Nền tảng mục tiêu: Web. ReactJS tạo ra các ứng dụng chạy trên trình duyệt web.
 • Công nghệ: Sử dụng HTML, CSS và JavaScript để tạo ra các giao diện người dùng tương tác.
 • Hiệu suất: Cung cấp hiệu suất nhanh và hiệu quả cho các ứng dụng web.
 • Phát triển đa nền tảng: Không, chỉ hỗ trợ phát triển trên các trình duyệt khác nhau.

React Native

 • Mục đích: React Native là một framework được sử dụng để phát triển ứng dụng di động native cho cả iOS và Android.
 • Nền tảng mục tiêu: Di động. React Native tạo ra các ứng dụng chạy trên thiết bị di động.
 • Công nghệ: Sử dụng các thành phần native và API để tạo ra các ứng dụng di động.
 • Hiệu suất: Cung cấp hiệu suất gần với native, nhưng có thể không nhanh bằng việc phát triển native hoàn toàn.
 • Phát triển đa nền tảng: Có, cho phép viết mã một lần và chạy trên cả iOS và Android.

Khác biệt chính

 • Rendering: ReactJS sử dụng Virtual DOM để r...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong React Native để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm bạn sẽ xử lý như thế nào?

middle

Props drilling là gì?

senior

Các ứng dụng Hybrid là những ứng dụng mà thực tế chúng chạy chậm hơn so với ứng dụng Native, vậy React native có giống như các ứng dụng Hybrid không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào