Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Các ứng dụng Hybrid là những ứng dụng mà thực tế chúng chạy chậm hơn so với ứng dụng Native, vậy React native có giống như các ứng dụng Hybrid không?

Câu trả lời

React Native không giống như các ứng dụng hybrid truyền thống. Các ứng dụng hybrid thường được xây dựng sử dụng các công nghệ web như HTML, CSS, và JavaScript và chạy trong một web view - một trình duyệt web nhỏ được nhúng trong ứng dụng. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất kém hơn so với các ứng dụng native do có một lớp trung gian giữa mã nguồn và nền tảng mục tiêu.

Trái lại, React Native cho phép phát triển ứng dụng với phong cách native cho cả iOS và Android dưới một mã nguồn JavaScript chung. React Native không chạy mã JavaScript trong một web view mà sử dụng các thành phần native để xây dựng giao diện người dùng, điều này giúp các ứng dụng React Native có hiệu suất gần giống như các ứng dụng native.

React Native sử dụng JavaScript để viết mã ứng dụng và sau đó biên dịch nó thành các view native. Điều này giúp React Native vượt trội hơn so với các...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Nguyên nhân thực sự đằng sau các vấn đề về hiệu suất trong React Native là gì?

middle

Bảo mật mạng và SSL Pinning trong React Native là gì?

middle

Cách định tuyến với React Navigation trong React Native như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào