Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

Câu trả lời

Trong React Native, có ba luồng chính thường được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác nhau:

  1. UI Thread (Main Thread): Đây là luồng chính được sử dụng cho việc render giao diện người dùng native và xử lý các sự kiện liên quan đến UI. Ví dụ, trên Android, luồng này xử lý các sự kiện measure/layout/draw.
  2. JavaScript Thread: Luồng này chạy logic JavaScript và React của ứng dụng, bao gồm việc thực hiện các API call và xử lý sự kiện chạm. Các cập nhật đối với giao diện người dùng native được đóng gói và gửi từ luồng JavaScript này sang phía native để thực thi cuối cùng trên UI Thread.
  3. Native Modules Thread: Đôi khi ứng dụng cần truy cập vào các API nền tảng, và điều này xảy ra trên Native Modules Thread. Các module native thực hiện các tác vụ như truy cập camera, vị trí, cảm biến, v.v..

Ngoài ra, t...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bảo mật mạng và SSL Pinning trong React Native là gì?

junior

State trong React là gì?

senior

Trong React Native để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm bạn sẽ xử lý như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào