Câu hỏi

Ưu điểm của React Native?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Cộng đồng lớn

React Native là một Framework mã nguồn mở, nó hoàn toàn do cộng đồng thúc đẩy phát triển nên mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng cách nhận trợ giúp trực tuyến từ các nhà phát triển khác.

**Khả năng tái sử ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Props Drilling là gì?

Xem câu trả lời detail

Các component cốt lõi trong React Native?

Xem câu trả lời detail

Cách ứng dụng React Native làm việc mượt mà với animation?

Xem câu trả lời detail

setNativeProps là gì?

Xem câu trả lời detail

Bảo mật mạng và SSL Pinning là gì?

Xem câu trả lời detail