Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Trong React Native để lưu trữ dữ liệ...

Câu trả lời

React Native không đi kèm với bất kỳ cách lưu trữ dữ liệu nhạy cảm nào. Tuy nhiên, đã có các giải pháp sẵn có cho nền tảng Android và iOS.

iOS - Keychain Services

Keychain Services cho phép bạn lưu trữ một cách an toàn các phần nhỏ thông tin nhạy cảm cho người dùng. Đây là nơi lý tưởng để lưu trữ xác thực, token, mật khẩu và bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác không thuộc về Async Storage.

Android - Shared Preferences

Shared Preferences là phiên bản Android tương đương cho bộ dữ liệu key-value liên tục. Dữ liệu trong Shared Preferences không được mã hóa theo mặc định, nhưng Encrypted Shared ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

junior
middle

Keys trong React được dùng để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào