Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Để tối ưu hoá ứng dụng Re...

Câu trả lời
  • Sử dụng Proguard để giảm thiểu kích cỡ ứng dụng (Nó thực hiện bằng cách tách bytecode Java (và các phụ thuộc của nó) mà ứng dụng của bạn không sử dụng).
  • Tạo file APK đã giảm kích thước cho kiến trúc CPU cụ thể. Khi bạn làm như vậy, ứng dụng của bạn sẽ tự động lấy file APK liên quan với kiến trúc điện thoại cụ thể của chúng.
  • Nén các hình ảnh và phần tử đồ hoạ cụ thể . Các lựa chọn khác để giảm kích cở ảnh như file APNG thay vì PNG.
  • Không lưu dữ liệu JSON (raw), ta cần nén chúng và chuyển vào các đối tượng ID tĩnh.
  • Tối ưu hoá thư viện native
  • Tối ưu hoá số lượ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Xử lý input trong React Native như thế nào?

middle

Props drilling là gì?

middle

Bảo mật mạng và SSL Pinning trong React Native là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào