Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Bảo mật mạng và SSL Pinning trong React Native là gì?

Câu trả lời

Trong React Native, bảo mật mạng và SSL Pinning là các khái niệm quan trọng giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng di động của bạn.

Bảo Mật Mạng

Bảo mật mạng trong React Native liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu được truyền đi giữa ứng dụng di động và máy chủ. Một trong những cách phổ biến để bảo vệ dữ liệu này là sử dụng giao thức SSL/TLS, giúp mã hóa dữ liệu truyền đi và đảm bảo rằng chỉ có máy chủ và ứng dụng di động có thể giải mã dữ liệu.

SSL Pinning

SSL Pinning là một kỹ thuật bảo mật được sử dụng để giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công Man-in-the-Middle (MitM), nơi kẻ tấn công cố gắng giả mạo máy chủ hoặc giả mạo chứng chỉ SSL để nghe lén hoặc thay đổi dữ liệu truyền đi. SSL Pinning hoạt động bằng cách "ghim" một hoặc một số chứng chỉ SSL cụ thể hoặc khóa công khai của chúng vào ứng dụng. Khi ứng dụng kết nối với máy chủ, nó sẽ kiểm tra chứng chỉ hoặc khóa công khai được máy chủ cung cấp với những cái đã được ghim trước đó. Nếu không khớp...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Async Storage trong React Native là gì?

middle

Sự khác biệt giữa ReactJSReact Native là gì?

junior

React hook là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào