Câu hỏi

Cách giải quyết sự cố rò rỉ bộ nhớ trong React Native?

Câu trả lời

Trong bộ nhớ JavaScript được quản lý tự động bởi Garbage Collector (GC). Nói tóm lại, Garbage Collector là một tiến trình nền định kỳ duyệt qua biểu đồ của các đối tượng được cấp phát và các tham chiếu của chúng. Nếu tình cờ gặp một phần của biểu đồ không được tham chiếu trực ...

Bạn cần đăng nhập để xem