Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

XHR Module dùng để làm gì trong React native?

Câu trả lời

Trong React Native, XHR Module, hay còn gọi là XMLHttpRequest, là một API được tích hợp sẵn cho phép bạn thực hiện các yêu cầu mạng để tải tài nguyên từ một URL từ xa. Đây là một API thấp cấp hơn so với Fetch API, nhưng nó vẫn được sử dụng trong một số trường hợp cụ thể hoặc khi sử dụng các thư viện bên thứ ba dựa trên nó.

Công dụng của XHR Module trong React Native:

 1. Thực hiện Yêu Cầu Mạng:

  • XHR cho phép bạn thực hiện các yêu cầu HTTP để tương tác với các API REST hoặc tải các nội dung tĩnh từ máy chủ khác.
 2. Tương Thích với Thư Viện Bên Thứ Ba:

  • XHR Module cho phép sử dụng các thư viện mạng như frisbee hoặc axios, những thư viện này dựa trên XHR để hoạt động.
 3. Hỗ Trợ WebSocket:

  • React Native cũng hỗ trợ WebSockets, một giao thức cung cấp kênh truyền thông hai chiều đầy đủ qua một kết nối TCP duy nhất, và XHR có thể được sử dụng để hỗ trợ các tính năng liên quan đến WebSocket.
 4. Tùy Chỉnh Yêu Cầu:
  ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Code React Native được xử lý như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa ReactJSReact Native là gì?

middle

Keys trong React được dùng để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào