Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

React Native là gì?

Câu trả lời

React Native là một framework mã nguồn mở được tạo ra bởi Meta Platforms, Inc. (trước đây là Facebook), cho phép các nhà phát triển sử dụng React cùng với môi trường ứng dụng gốc để phát triển ứng dụng di động cho Android, iOS, và các nền tảng khác như Android TV, macOS, tvOS, Web, Windows, và UWP. React Native sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript, cho phép viết một cơ sở mã nguồn duy nhất và chạy trên nhiều nền tảng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho việc phát triển ứng dụng.

Nguyên nhân chính đằng sau việc chọn React Native:

  1. Phát triển Đa Nền Tảng: React Native cho phép phát triển ứng dụng trên cả hai nền tảng iOS và Android từ một cơ sở mã nguồn duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
  2. Hiệu Suất Gần Như Native: Ứng dụng được tạo ra bằng React Native có hiệu suất cao và cảm giác gần giống như ứng dụng native do s...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Code React Native được xử lý như thế nào?

middle

Async Storage trong React Native là gì?

middle

setNativeProps trong React Native để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào