Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Bạn có biết những ứng dụng mobile nào đang sử dụng React native không?

Câu trả lời

Có nhiều ứng dụng di động nổi tiếng đã được phát triển sử dụng React Native, bao gồm:

  1. Facebook: React Native được sử dụng trong nhiều phần của hệ sinh thái sản phẩm của Facebook, bao gồm Facebook Marketplace và Messenger Desktop.
  2. Instagram: Một ứng dụng mạng xã hội phổ biến khác thuộc sở hữu của Facebook cũng sử dụng React Native.
  3. Walmart: Walmart đã cải thiện hiệu suất ứng dụng di động của mình trên cả iOS và Android bằng cách sử dụng React Native.
  4. Bloomberg: Ứng dụng di động mới cho người tiêu dùng của Bloomberg cho iOS và Android được phát triển sử dụng React Native.
  5. Wix: Wix sử dụng React Native cho toàn bộ bộ ứng dụng của mình và duy trì nhiều dự án mã nguồn mở.
  6. Amazon: Amazon đã sử dụng React Native để nhanh chóng cung cấp các t...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Xử lý input trong React Native như thế nào?

junior

Ưu điểm của React Native là gì?

senior

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào