Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Mô tả cách hoạt động Redux trong React Native?

Câu trả lời

Redux là một công cụ quản lý trạng thái được dùng cho các ứng dụng JavaScript. Nó giúp toàn bộ luồng dữ liệu của ứng dụng được xử lý trong một container duy nhất không khi trạng thái trước đó vẫn tồn tại.

react-native-redux

Actions: là khối lượng thông tin gửi dữ liệu từ ứng dụng của bạn đến store. Chúng là nguồn thông tin duy nhất cho store. Điều này có nghĩa là nếu bất kỳ thay đổi trạng thái nào là cần thiết, sẽ được thực hiệ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Touchable là gì và cách dùng nó trong React Native như thế nào?

senior

Để tối ưu hoá ứng dụng React Native, bạn sẽ làm gì?

middle

Bridge trong React Native là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào