Câu hỏi

Làm sao để React build ở chế độ production và chúng có lợi ích như thế nào?

Câu trả lời

Trong React, việc build ứng dụng ở chế độ Production là một bước quan trọng để chuẩn bị triển khai ứng dụng của bạn lên môi trường sản xuất. Build ở chế độ Production giúp tối ưu hóa ứng dụng về mặt hiệu suất và bảo mật.

Cách Build React Ứng dụng ở Chế độ Production

Để build một ứng dụng React ở chế độ Production, bạn thường sử dụng các công cụ như Webpack hoặc các script được cung cấp bởi create-react-app (nếu bạn sử dụng boilerplate này để khởi tạo dự án). Dưới đây là các bước cơ bản:

 1. Sử dụng create-react-app:
  Nếu ứng dụng của bạn được khởi tạo bằng create-react-app, bạn có thể sử dụng script build đã được cấu hình sẵn:

  npm run build

  Hoặc nếu bạn sử dụng yarn:

  yarn build

  Lệnh này sẽ tạo ra một thư mục build chứa các tệp đã được tối ưu hóa cho môi trường sản xuất.

 2. Cấu hình Webpack:
  Nếu bạn tự cấu hình Webpack, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã thiết lập đúng các plugin và loader để tối ưu hóa mã nguồn, như UglifyJsPlugin để minify mã JavaScript, MiniCssExtractPlugin để tối ưu hóa CSS, và c...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ElementComponent trong React là gì?

middle

Một custom hook trong React có thể trả về JSX không?

middle

Làm cách nào bạn ngăn một component hiển thị trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào