Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Spring 5 có tương thích với các phiên bản Java cũ hơn không?

Câu trả lời

Spring 5 không tương thích với các phiên bản Java cũ hơn Java 8. Spring Framework 5.0 và các phiên bản sau đó yêu cầu ít nhất là Java 8 (hay còn gọi là Java 1.8) để chạy. Điều này là do Spring 5 sử dụng nhiều tính năng mới của Java 8, bao gồm lambda expres...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Spring beans trong Spring framework là gì?

middle

Làm thế nào để xác định phạm vi của một bean trong Spring?

senior

Trong Spring, Weaving là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào