Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Spring mang lại những lợi ích gì khi sử dụng?

Câu trả lời

Spring Framework mang lại nhiều lợi ích khi sử dụng trong phát triển ứng dụng Java, bao gồm:

1. Dependency Injection (DI)

Spring hỗ trợ DI, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần của ứng dụng, làm cho mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng hơn.

2. Quản lý Bean

Spring container quản lý vòng đời và cấu hình của các bean, giúp tạo ra các ứng dụng linh hoạt và dễ mở rộng.

3. Tích hợp Module

Spring cung cấp tích hợp với nhiều module khác nhau như Spring MVC, Spring Security, Spring Data, v.v., giúp xây dựng các ứng dụng phức tạp một cách dễ dàng.

4. Transaction Management

Spring cung cấp một cơ chế quản lý giao dịch mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ cả giao dịch lập trình và khai báo.

5. Aspect-Oriented Programming (AOP)

Spring hỗ trợ AOP, cho phép tách biệt các mối quan tâm chéo như logging, transaction management, và security ra khỏi logic nghiệp vụ.

6. Hỗ trợ Test

Spring hỗ trợ việc kiểm thử ứng dụng với các công cụ và thư viện như Spring Test, JUnit, và Mockito.

7. Hỗ trợ Web MVC

Spring MVC cung cấp một mô hình MVC mạnh mẽ cho việc xây dựng ứng dụng web và RESTful services.
...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các annotations @Component, @Repository & @Service trong Spring là gì?

middle

@Controller annotation là gì và chức năng của nó là gì trong Spring?

middle

Module Core Container trong Spring Framework có mục đích gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào