Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

SSLHTTPS cái nào đáng tin cậy hơn?

Câu trả lời
  • SSL là viết tắt của Secure Sockets Layer, là một công nghệ tiêu chuẩn cho phép hai hoặc nhiều bên giao tiếp an toàn qua internet. Để cung cấp bảo mật, nó hoạt động trên HTTP. Nó hoạt động ở tầng Presentation.
  • HTTPS là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là kết hợp của HTTP và SSL, sử dụng ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa bảo vệ thông tinbảo đảm thông tin là gì?

junior

Ưu điểm của an ninh mạng là gì?

middle

Theo bạn, Forward Secrecy nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào