Câu hỏi

Sự khác biệt chính giữa một Non-static nested class và một Static nested class là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Nói ngắn gọn, một Non-static nested class có thể truy cập instance của lớp vùng chứa, trong khi Static nested class thì không thể.

Một nested class (lớp lồng nhau) là một lớp được định nghĩa trong một...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail