Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ArrayListLinkedList trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, ArrayListLinkedList đều là các lớp triển khai từ interface List, nhưng chúng có những đặc điểm và cách sử dụng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng. Dưới đây là một số sự khác biệt chính giữa ArrayListLinkedList:

  1. Cấu trúc dữ liệu nền tảng:

    • ArrayList: Dựa trên một mảng động, có khả năng tự động mở rộng và thu hẹp kích thước. Điều này cho phép truy cập ngẫu nhiên nhanh chóng đến các phần tử thông qua chỉ mục.
    • LinkedList: Dựa trên một danh sách liên kết đôi, mỗi phần tử (nút) chứa dữ liệu và hai tham chiếu đến nút trước và sau. Điều này tối ưu cho việc thêm hoặc xóa các phần tử ở bất kỳ vị trí nào trong danh sách.
  2. Hiệu suất:

    • ArrayList: Cung cấp hiệu suất truy cập ngẫu nhiên nhanh chóng ($$O(1)$$) nhưng thêm và xóa phần tử, đặc biệt ở giữa danh sách, có thể chậm hơn do cần phải dịch chuyển các phần tử ($$O(n)$$).
    • LinkedList: Thêm và xóa phần tử có hiệu suất cao ($$O(1)$$) do chỉ cần thay đổi các tham chiếu. Tuy nhiên, truy cậ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Scriptlets trong Java là gì?

middle

Trong Java khối finally khác phương thức finalize() như thế nào?

middle

JVM là gì? Tại sao Java được gọi là "Platform Independent Programming Language"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào