Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa CSS gridflexbox trong CSS là gì?

Câu trả lời

CSS Grid và Flexbox là hai mô hình bố cục trong CSS được sử dụng để sắp xếp và căn chỉnh các phần tử trên trang web. Mặc dù chúng có thể được sử dụng cùng nhau, nhưng có những khác biệt quan trọng giữa hai mô hình này:

CSS Grid

  • Hai chiều (2D): CSS Grid cung cấp khả năng sắp xếp các phần tử theo cả chiều ngang và chiều dọc, tạo ra một hệ thống lưới hai chiều.
  • Cấu trúc lưới: Grid cho phép bạn tạo ra các lưới phức tạp với hàng và cột, và bạn có thể định vị chính xác các phần tử trong lưới này.
  • Tốt cho bố cục lớn: Grid thích hợp cho việc thiết kế bố cục lớn của trang web, như bố cục chính của một trang hoặc các phần tử phức tạp cần sắp xếp theo hàng và cột.

Flexbox

  • Một chiều (1D): Flexbox là một mô hình bố cục một chiều, nghĩa là nó tập trung vào việc sắp xếp các phần tử theo một trục duy nhất, hoặc là hàng (row) hoặc là cột (column).
  • Căn chỉnh và phân phối không gian: Flexbox cung cấp khả năng căn chỉnh và phân phối khô...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa adaptive designresponsive design là gì?

middle

Trong CSS, border-box khác với content-box khác nhau như thế nào?

senior

CSS Sprites là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào