Câu hỏi

Sự khác biệt giữa hàm băm (Hash Function) và hàm băm mật mã hóa (Cryptographic Hash Function) là gì?

Câu trả lời

Hàm băm (Hash Function) và hàm băm mật mã hóa (Cryptographic Hash Function) đều là loại hàm được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu thành một chuỗi băm, nhưng chúng có sự khác biệt về mục đích và tính chất bảo mật:

  • Hàm băm: Là một phép ánh xạ từ một tập dữ liệu đầu vào không giới hạn đến một chuỗi hash cố định có độ dài xác định. Mục tiêu chính của hàm băm là tối ưu hóa việc tìm kiếm, xác định dữ liệu và giảm thiểu xung đột (collision) trong quá trình băm. Hàm băm thông thường không cần đặc tính bảo mật cao.
  • Hàm băm mật mã hóa: Đây là một loại hàm băm đặc...
Bạn cần đăng nhập để xem
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Khi nào thì nên sử dụng Hashing trong thực tế?

senior

Hãy giải thích một số kỹ thuật để xử lý xung đột trong Bảng băm (Hash Tables)?

senior

So sánh thao tác tra cứu (lookup) trong Trie và Bảng băm (Hash Table)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào