Câu hỏi

Sự khác biệt giữa IEnumerableIQueryable là gì?

Câu trả lời

  • IEnumerable<> Các kiểu Collection trong C# như List, ArrayList, Dictionary v…v đều implement interface IEnumerable, do đó ta có thể sử dụng foreach để duyệt.1 mảng IEnumerable là một mảng rea...
Bạn cần đăng nhập để xem