Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa lớp `System.ApplicationExceptio...

Câu trả lời

Trong C#, System.ApplicationExceptionSystem.SystemException là hai lớp ngoại lệ (exception) cung cấp cơ sở cho việc xử lý lỗi trong các ứng dụng .NET. Dù chúng có một số điểm chung nhưng được sử dụng trong các trường hợp khác nhau:

System.ApplicationException

  • Mục đích: Ban đầu, System.ApplicationException được thiết kế để phân biệt giữa các ngoại lệ do ứng dụng gây ra (ngoại lệ tùy chỉnh) và các ngoại lệ do hệ thống gây ra. Ý tưởng là các nhà phát triển sẽ kế thừa từ ApplicationException khi tạo ra các ngoại lệ tùy chỉnh của riêng họ.
  • Thực tế sử dụng: Trong thực tế, việc sử dụng System.ApplicationException đã trở nên ít phổ biến và không được khuyến khích. Microsoft khuyến nghị trực tiếp kế thừa từ System.Exception cho các ngoại lệ tùy chỉnh thay vì sử dụng ApplicationException.

System.SystemException

  • Mục đích: System.SystemException là lớp cơ sở cho tất cả các ngoại lệ được định nghĩa bởi hệ thống .NET Framework. Các ngoại lệ này thường phản ánh các lỗi từ chính .NET Framework hoặc từ môi trường chạy (runtime environment), chẳng hạn ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Công dụng của using trong C# là gì?

middle

Sự khác biệt giữa từ khóa refout trong C# là gì?

middle

Reference Type trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào