Câu hỏi

Sự khác biệt giữa sắp xếp Internal và sắp xếp External là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa sắp xếp nội bộ và ngoại bộ nằm ở cách chúng xử lý và thao tác với dữ liệu:

  • Sắp xếp nội bộ (Internal Sorting):

    • Thực hiện trên bộ nhớ trong (RAM) hoặc bộ nhớ tạm thời có thể truy cập một cách nhanh chóng.
    • Sắp xếp được thực hiện trực tiếp trên dữ liệu hiện có trong bộ nhớ, không yêu cầu thao tác với bộ nhớ ngoại vi (như ổ đĩa cứng).
    • Các thuật toán sắp xếp nội bộ, chẳng hạn như QuickSort, MergeSort, InsertionSort, được sử dụng cho việc sắp xếp các danh sách, mảng hoặc bất kỳ cấu trúc dữ liệu nào trong bộ nhớ trực tiếp của máy tính.
  • Sắp xếp ngoại bộ (External Sorting):

    • Được sử dụng khi dữ liệu không ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao Merge sort được ưa chuộng hơn Quick sort khi sắp xếp Linked Lists?

senior

Khi nào thì Merge Sort được ưa chuộng hơn Quick Sort?

junior

Ưu điểm và nhược điểm của Bubble Sort là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào