Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Tại sao bạn lại muốn đặt bí danh cho một phương thức trong Ruby?

Câu trả lời

Trong Ruby, việc đặt bí danh (aliasing) cho một phương thức có thể hữu ích trong nhiều trường hợp. Bạn có thể sử dụng từ khóa alias hoặc phương thức alias_method để đặt bí danh cho một phương thức. Dưới đây là một số lý do tại sao việc đặt bí danh cho một phương thức có thể hữu ích:

  • Tính linh hoạt: Đặt bí danh cho phương thức cho phép bạn gọi cùng một phương thức bằng nhiều tên khác nhau, tăng tính linh hoạt và khả năng đọc mã
  • Bảo tồn hành vi: Khi bạn muốn ghi đè một phương thức nhưng vẫn muốn giữ lại hành vi ban đầu của nó, việc đặt bí danh cho phương thức gốc trước khi ghi đè sẽ giúp bạn có thể truy cập vào hành vi gốc đó
  • Tương thích ngược: Trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên của một phương thức nhưng vẫn muốn mã cũ tiếp tục hoạt động, việc đặt bí danh giúp duy trì tương thích ngược
  • Rõ ràng và dễ hiểu: Đôi khi, việc đặt bí danh giúp làm cho mã nguồn tr...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa BasicObject#instance_evalBasicObject#instance_exec là gì?

expert

Sự khác biệt giữa extendinclude trong Ruby là gì?

senior

Eigenclass là gì trong Ruby?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào