Câu hỏi phỏng vấn Stacks
Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần các ký hiệu tiền tố (Prefix) và hậu tố (Postfix)?

Câu trả lời

Các ký hiệu tiền tố và hậu tố trong biểu thức toán học (Prefix và Postfix) có một số ứng dụng quan trọng:

  1. Loại bỏ sự mơ hồ: Biểu thức tiền tố và hậu tố loại bỏ sự mơ hồ khi phát triển biểu thức toán học. Chúng không cần dấu ngoặc và giúp diễn giải biểu thức một cách rõ ràng hơn.
  2. Dễ thực hiện các phép toán: Khi sử dụng ký hiệu tiền tố và hậu tố, việc thực hiện các phép toán trở nên dễ dàng hơn. Chúng phù hợp với các thuật toán chuyển đổi và tính toán trên biểu thức.
  3. **Thuận tiện trong việc xử...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để chuyển đổi một Queue thành Stack?

junior

Tại sao và khi nào tôi nên sử dụng cấu trúc dữ liệu Stack hoặc Queue thay vì Arrays/Lists?

entry

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào