Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần các ký hiệu tiền tố (Prefix) và hậu tố (Postfix)?

Câu trả lời

Các ký hiệu tiền tố và hậu tố trong biểu thức toán học (Prefix và Postfix) có một số ứng dụng quan trọng:

  1. Loại bỏ sự mơ hồ: Biểu thức tiền tố và hậu tố loại bỏ sự mơ hồ khi phát triển biểu thức toá...
Bạn cần đăng nhập để xem