Câu hỏi

Làm thế nào để chuyển đổi một Queue thành Stack?

Câu trả lời

Để chuyển đổi một Queue thành Stack, chúng ta có thể sử dụng một Queue và một Stack để thực hiện việc này. Dưới đây là cách thực hiện:

Chuyển đổi Queue thành Stack:

  • Sử dụng một Queue (Queue ban đầu).
  • Sử dụng một Stack (Stack mới).
  • Lấy một phần tử từ Queue ban đầu và đẩy nó vào Stack mới.
  • Lặp lại quá trình này cho đến khi Queue ban đầu trở thành rỗng.
  • Bây giờ Stack mới sẽ c...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh triển khai Array-Based với List-Based của hàng đợi?

senior

Tên phương pháp hiệu quả nhất để triển khai Stack và Queue cùng nhau là gì?

junior

Có những loại hàng đợi (Queue) nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào