Câu hỏi

Tại sao chúng ta chọn Red Black (RB) trees thay vì cây AVL?

Câu trả lời

Việc lựa chọn giữa cây đỏ-đen và cây AVL phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của vấn đề và các yếu tố sau:

  1. Thời gian chèn/xóa/phép toán: Trong các trường hợp cần thực hiện thường xuyên các thao tác chèn hoặc xóa phần tử, cây đỏ-đen thường ưu việt hơn. AVL cần duy trì độ cân bằng chặt chẽ hơn, điều này có thể làm tăng thời gian thực hiện một số thao tác so với RB.

  2. Hiệu suất tìm kiếm: Trong việc tìm kiếm, cả cây đỏ-đen và cây AVL đều có độ phức tạp thời gian tìm kiếm trung bình là O(log n). Tuy ...

Bạn cần đăng nhập để xem
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

expert

Cây AVL khác biệt như thế nào so với B-Tree?

junior

Binary Heap là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào